Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

PH Enterprises Oy
2297615-1
Westendintie 1, 02160 Espoo
0400 901 313
info@huoltopaivystys.com
Yhteyshenkilö: Riku Aaltonen tai Sami Vepsäläinen

2. Rekisterin nimi

PH Enterprises Oy:n työnhakijarekisteri

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat PH Enterprises Oy:hyn työhakemuksensa lähettäneet hakijat.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu PH Enterprises Oy:n työnhakijoiden rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan kerätä ja tallentaa seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilötiedot; nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Koulutustiedot; suoritetut opinnot, myös keskeytyneet
  • Työkokemustiedot; aikaisemmat työpaikat
  • Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat kirjalliset pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
PH Enterprises Oy
Westendintie 1
02160 Espoo
info@huoltopaivystys.com

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja hänellä on oikeus saada nähdä ja pyytää hänestä kerätyt tiedot itselleen. Rekisteröidyllä on oikeus muokata tai oikaista hänestä tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja perua suostumuksensa tietojensa käsittelemiseen ja tallentamiseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään työnhakijalta itseltään rekrytointiprosessin aikana internetsivujen rekrytointilomakkeella, sähköpostitse, haastattelun yhteydessä täytettävällä työnhakijalomakkeella, puhelimitse sekä haastattelun yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta PH Enterprises Oy:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla.

10. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin rekrytointiprosessi kestää. Henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin jälkeen 1 vuosi.

11. Henkilötietojen käsittelijät

Työnhakijarekisteriä käsittelevät PH Enterprises Oy:n rekrytointiprosessissa mukana olevat työntekijät.

12. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.