Henkilöstökoulutusta Suomen Huoltopäivystyksessä

Suomen Huoltopäivystys haluaa kehittää ja ylläpitää henkilöstönsä osaamista jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaillemme ammattitaitoista palvelua sekä huolehtia henkilöstömme turvallisuudesta.

Syksyn aikana huoltopäivystäjämme ovat osallistuneet työssä tarpeellisiin ja vaadittaviin korttikoulutuksiin – tulityökortti- ja työturvallisuuskorttikoulutuksissa päivystäjät opiskelivat työn oikeaoppista suorittamista sekä työntekijän työturvallisuuden kannalta tärkeitä asioita heidän työskennellessään toisinaan esimerkiksi korkeilla paikoilla, tulipalotilanteissa ja kemikaalien parissa.

Syyskuussa koko henkilöstömme osallistui Amiedun järjestämään Henkilöturvallisuus -koulutukseen, jossa käytiin läpi uhkaavan ja vaarallisen henkilön kohtaamisen teoriaa sekä harjoiteltiin käytännössä etäisyyden hallintaa ja irrottautumista. Aiheeseen liittyvää koulutusta järjestetään henkilöstöllemme vuosittain taitojen ylläpitämiseksi sekä lisäämään päivystäjiemme työturvallisuutta.